Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
Trening mandag 10. juni 2013
07.06.2013 - Øyvind Langvandsbråten

Vi starter som vanlig kl 1800, men vi flytter treningen til Hole Ungdomsskole. Oppmøte på fotballbanen.

Videre utover, ser vi på mulighetene for å trene litt andre steder også. Jevnaker, Hønefoss, Tyristrand +++ er steder vi ser på som kan være aktuelle. 


Kommentarer: