Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
Ringerike SK og Lillehammer lager kontinentallag
03.09.2016 - Karstein Vabø

 

Lillehammer Cykleklubb (LCK) og Ringerike Sykkelklubb (RSK) - to av Norges ledende klubbmiljøer, har inngått en intensjonsavtale med Uno-X for å etablere et kontinentallag eiet og drevet av de to klubbene. Uno-X og de to klubbene vil også samarbeide om å styrke rekrutteringen og videreutvikle klubbarbeidet.

-Uno-X er involvert på mange områder og nivåer i norsk sykkelsport. Som hovedsamarbeidspartner med MOT er vi spesielt entusiastiske til miljøer som jobber langsiktig for en trygg og god utvikling av kommende generasjoner norske sykkelryttere. Vi har over noen år blant annet blitt godt kjent med sykkelmiljøene på Ringerike og Lillehammer, og vi har latt oss imponere over deres arbeid. Når Lillehammer og Ringerike i fellesskap nå ønsker å ta et enda større ansvar for at norske sykkeltalenter kan leve ut sine drømmer, er vi stolte over å delta som en langsiktig samarbeidspartner, sier administrerende direktør i Uno-X Gruppen Vegar Kulset.

Klubbnivå

Norsk sykkel er i meget god utvikling, men Norge er et lite land, så det er fornuftig å forene krefter og utveksle både kunnskap og ressurser. Uno-X og de to klubbene er inspirert av utviklingsmodellen i British Cycling, hvor man har utviklet mye gjennom et strukturert samspill mellom klubber, skoler og elitenivå. Det er to av de sterkeste sykkelregionen i Norge som nå vil samarbeide om å videreutvikle tilbudet til yngre klasser, junior og U23. Begge klubbene har allerede et tett samarbeid blant annet med toppidrettsgymnas. Uno-X bidrar med et langsiktig økonomisk fundament til LCK og RSK sitt arbeid med å sikre rekruttering og utvikling av syklister.

-For LCK innebærer etableringen av Uno-X Hydrogen Development Team en gylden mulighet for våre ryttere til å utvikle seg videre fra vår egen elitesatsing, og det blir en motivasjonsfaktor for ryttere også nedover i aldersklassene, sier styreleder i LCK Erling Høyem. Gjennom etableringen av laget ser vi også for oss store muligheter for å videreutvikle oss som klubb, gjennom et tettere samarbeid med RSK og Uno-X som viktige bidragsytere til at vi kan fortsette det gode arbeidet som i dag gjøres i klubben på alle nivåer, sier Høyem.

-RSK har de siste 40 årene jobbet hardt for å være en førende kraft i sykkelmiljøet. Det er med glede, entusiasme og ydmykhet ovenfor oppgavene vi er klare til å videreføre dette i samarbeid med Lillehammer og Uno-X, sier styreleder i RSK Tommy Berglind. Å kunne ta vårt samarbeid med Uno-X et skritt videre er vi veldig stolte av, de er genuint interesserte i sykkel, og verdiene de står for og deres samarbeid med MOT, gjør at vi er svært fornøyde med å kunne være med på laget. Dette blir et nytt steg for sykkeleventyret i Norge, og vi gleder oss til å muliggjøre drømmene til dagens og morgendagens ryttere, sier Berglind. 

Uno-X Hydrogen Development Team

-Vi drømmer om å skape sterke syklister med gode holdninger. Laget skal være et trygt utviklingsmiljø som bygger store syklister og enda større mennesker. Den sportslige utviklingen til den enkelte vil naturligvis avgjøre om og når de er klare til å ta de neste stegene i sykkelverden. Men uansett hvor langt sykkelkarrieren bringer de, skal de oppleve at de blir ivaretatt med respekt, og at det de lærer og opplever på Uno-X Hydrogen Development Team er lærerikt og inspirerende, sier sykkelsjef i Uno-X Jens Haugland.

 


Kommentarer: