Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
Om RSK

Ringerike Sykkelklubb 

stiftet 29/9 - 1975

Postboks 249,   3501 Hønefoss

Organisasjonsnummer:

981438035

Kontonummer:

2280 08 18196

Vedtekter:

< klikk her >

Målsettingsdokument

 

Styresammensetting
og andre tillitsverv:

< klikk her >

Politiattest:
Det er styrets leder som er RSK's ansvarlig for politiattester ihht. krav for dette. Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer om saken og prosedyre for innhenting - klikk på link til høyre:

< klikk her >

Anti doping policy

Anti doping sertifikat

< klikk her>

klikk her

 

 

Skjema reiseregning

pdf         word

 
Årsberetninger:  2014,  20132012,   2011,   20102009, 2008
Sist redigert: 09.08.2016