Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva i RSK
Ringerike sykkelklubb - sesongen 2017

 

Styret Ringerike sykkelklubb - 2017:

 

Tommy Berglind
Leder

Mobil: 97640973
tommy@interspons.no

1 år

 

Paal Engebretsen
Nestleder

Telefon: 45200413
paal_engebretsen@hotmail.com

2 år

 

Tone Midtsveen
Styremedlem / Ungdomskontakt
Telefon: 47 60 38 02
tone.midtsveen@icloud.com

        2 år

Gard Stigsrud
Styremedlem

Telefon: 95720938
gard.stigsrud@arguskreditt.no

1 år

Susanne Pjåka
Kasserer
Telefon: 906 42 710
lenesusanne@pjaaka.com

1 år

Kjetil Myhre
Styremedlem/Sportslig leder MTB
Telefon: 90064545
kjetil@myhre.nu

2 år

 

Martin Uthus

Styremedlem, arrangement ansvarlig

Telefon: 48253005

martin.uthus@birk.no

1 år

Terje Orebråten, tur/master

varamedlem

mob. 97835280

terje.orebraten@hole.kommune.no

2 år


 

 

  
 
Lisens- og medlems ansvarlig:
Line Modalen            Mob. 99094044      E-post:  line@sema.no
 

 
 

Gruppene

 
Terreng
Leder Sportslig utvalg: Kjetil Myhre
 
 
Landevei U23 senior
Sportslig leder: Kristoffer Sommer Wormsen
Påmelding: Ørjan Nerland
Mekaniker: Patrik Ekløf
 
Landevei junior
Sportslig leder: Lars S. Holm
Påmeldingsansvarlig: Kjartan Heggø
 
Landevei 13-16 år
Sportslige ledere: Morten Jægersborg, Gjermund Bjørkli og Martin Uthus
Lagleder: Glenn Andre Messel og Marianne Riste
Påmeldingsansvarlig: Magnhild Alsos
 
Landevei 8-12 år
Sportslig leder: kommer
Påmeldingsansvarlig: Magnhild Alsos
 
 
Landevei master
Ansvarlig: Terje Orebråten
 
Landevei tur
Ansvarlig: Lasse Martinsen
 
Sist redigert: 20.04.2017