Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
Tur/veteran

For 2017 blir det to grupper for voksne ryttere: mastergruppe og turgruppe

RSK Master gruppen

Er du en voksen gutt/jente som liker å trene og konkurrere på landeveissykkel? Ringerike sykkelklubbs årsmøte 2017 har opprettet Master gruppe nettopp for dere. Hovedhensikten med opprettelsen av gruppen er å ha et klart skille fra Turgruppen. Gruppen er ment for de som vil ha et treningsopplegg og/eller for å kjøre Masters cup(gamle veterancup).

Informasjon og ritt som inngår i Masters cup finnes på sykling.no. Vi har også opprettet en egen facebook-gruppe for de som vil være med. Siden gruppen er nystartet vil vi gjerne at de som er interessert tat kontakt. Når vi har samlet en gjeng, tar vi et møte der vi kan enes om et opplegg som kan fungere for flest mulig.

Masters cup er for de som er 30 år eller eldre, men er du yngre og ønsker du å trene med oss er det bare hyggelig (du blir jo over 30 ved et tidspunkt).

Hvis du ikke allerede er medlem av Ringerike Sykkelklubb, kan du melde deg inn og betale kr. 100,- det første året (medlemsfordeler).

Ta kontakt med: Terje Orebråten, 978 35 280, orebraaten@hotmail.com

 

RSK Tur gruppen

Vi har vært så heldige å få med Lasse Martinsen til å være kontaktperson og pådriver for denne gruppa.

Treningstider og opplegg for denne gruppa vil bli publisert så snart kontaktpersonen er tilbake fra treningsleir!

Kontaktinfo:

Lasse Martinsen, tlf. 900 18 034

lasma@frisurf.no

Sist redigert: 20.04.2017